Det nye Udsatteråd i Struer Kommune er nedsat og har valgt formand

spot_img

Struer Kommune har tidligere på året nedsat et nyt Udsatteråd, hvis valgperiode følger byrådets, og derfor hvert fjerde år skal besættes på ny. Sidste periode var den første hvor kommunen havde et udsatteråd, men arbejdet blev besværliggjort af corona-krisen, så på mange måder starter det nye Udsatteråd forfra.

På Struer Kommunes hjemmeside kan man læse hvad udsatterådet skal:

Udsatterådet skal være talerør for kommunens socialt udsatte og sætte fokus på vores forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning politikker og beslutninger har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Rådet skal være med til at skabe fokus, synlighed og opmærksomhed på temaer, problemstillinger, spørgsmål og indsatser, som vedrører udsatte grupper samt øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

Udsatterådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager, men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Udsatterådet skal fungere som erfarings- og vidensressource for både politikere og medarbejdere i Struer Kommune og er i sidste ende med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet. Det er derfor sammensat med udgangspunkt i at skulle repræsentere selvoplevet erfaring og/eller massiv faglig viden inden for grupper af borgere, som indbefatter blandt andet hjemløse, borgere med rusmiddelmisbrug, prostituerede, psykisk sårbare, unge udsatte.

Kandidater til Udsatterådet blev indstillet til Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget som sammensatte følgende: Theresa Wollenberg, Nynne Skov Pedersen, Thea Hald, Steen Jeppesen, Jeanette Gadegaard og Anna Marie Brix Poulsen.

Rådets medlemmer er sammensat af borgere med bruger erfaring og borgere med særlig interesse eller faglig erfaring inden for området.

Formand og næstformand blev valgt

På det første møde i det nye Udsatteråd valgte rådet sin formand og næstformand. Theresa Wollenberg blev formand og som næstformand blev Nynne Skov Pedersen valgt.

Omkring halvdelen af kommunerne i Danmark har et udsatteråd. Kommunerne er ikke forpligtiget til at have et udsatteråd modsat fx forpligtigelsen til at have et handicapråd og et ældreråd.

– Det nye udsatteråd har brugt de første møder til at få større indsigt i området. På møderne har vi bl.a. fået indsigt i status på udsatteområdet i Struer Kommune, støttekontaktpersonsordningen, socialt opsøgende arbejde, boligsociale indsatser, rusmiddelbehandling og –forebyggelse. Udsatterådet har haft besøg af udvalgsformand Steen Jacobsen (V), hvor vi har drøftet det fremtidige samarbejde, fortæller Theresa Wollenberg, formand for Struer Kommunes Udsatteråd.

Det nye Udsatteråd vil i dialog med borgerne

– Udsatterådet vil gerne være synlige og tilgængelige. Der er et ønske om at komme i kontakt med borgerne, som vi er talerør for. Derfor er planen, at vi imellem møderne vil ud og i dialog med borgere, så vi får en større indsigt i borgerperspektivet og hvad der rører sig. Udsatterådet går ikke ind i enkeltsager og drøfter kun sager af generel karakter, men den enkeltes personlige oplevelser og fortælling er med til at øge forståelsen af livet og hverdagen som udsat borger, forklarer Theresa Wollenberg.

Udsatterådet drøfter også forebyggelse af udsathed forklarer hun.

– Der er en fælles bekymring for flere og flere unge mennesker, som er pressede i vores samfund, oplever ensomhed, angst og andre udfordringer i livet, fortæller formanden.

Usynlige handicaps

– Der er en del borgere, som har usynlige handicaps. Det kan fx være angst, autisme, ptsd, adhd eller hjerneskade. Her kan man som borger have behov for, at der tages ekstra hensyn fra omverdenen. Solsikkesnoren kan være en god hjælp til at sende et signal til andre om, at der er behov for ekstra hensyn i forhold til tid og tålmodighed. Borgere i alle aldre oplever, at solsikkesnoren er til stor hjælp, når man færdes i det offentlige rum. Udsatterådet vil arbejde for, at solsikkesnoren bliver mere udbredt og kendt i Struer kommune, fortæller Theresa Wollenberg som slutter af med at fortælle at rådet meget gerne vil i dialog med borgere, foreninger og andre som er velkomne til at kontakte hende og de andre af rådets medlemmer.

Man kan finde mere information om Struer Kommunes Udsatteråd via kommunens hjemmeside, hvor Udsatterådet har sin egen side: https://struer.dk/politik/rad-og-andre-udvalg/udsatteradet/

spot_img
spot_img
spot_img