Røde Kors i Struer indsamlede knap 80.000 kroner

Foto Røde Kors Struer

Trods regn og blæst lykkedes det forrige søndag, blev det samlede resultat af indsamlingen i Struer Kommune  på 79.500,- kroner, efter den endelige optælling af kontanter og MobilePay betalinger.

Mere end 100 indsamlere var på gaden for at dække de omkring 85 ruter der skulle besættes.

– Igen i år havde vi stor hjælp af studerende fra Struer Gymnasium, der bidrog med at dække næsten halvdelen af ruterne i Struer By, udtaler Leif Kristensenfra det lokale Røde Kors.

De indsamlede i alt 23.500 kroner, svarende til halvdelen af resultatet i Struer By. Også i oplandsbyerne blev der taget godt imodindsamlerne, så vi  opnåede det flotte resultat, der er knap 6.000,- mindre end rekordåret i 2020, hvor Røde Kors var næsten ene om at samle ind. 

– En stor tak til alle indsamlere for en kæmpe indsats og til bidragsyderne, der tog pænt imod indsamlerne, når de ringede på døren. Også en stor tak til Sparekassen Thy, der stillede lokaler og medarbejder til rådighed med optælling. Vi håber på samme velvillighed fra alle til næste år, slutter Leif Kristensen