søndag, maj 28, 2023

Her er alle de grønne energiprojekter som byrådet arbejder med

spot_img

Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget tog mandag fat på de mange indsendte forslag til grønne energiprojekter. Der er tale om i alt tolv forslag med både vind og solenergi.

I referatet kan man læse følgende om baggrunden:

De mange MWh skal ikke kun dække strømforbruget i Struer Kommunes private husstande. Fremtidens indretning af samfundet betyder, at der skal bruges meget mere vedvarende energi, der blandt andet skal bidrage til varmeforsyningen, PtX, industrien, transportsektoren og en generel elektrificering af samfundet. Modtagelsen af nye VE-projekter passer således ind i de nationale målsætninger om opsætning af mere vedvarende energi gennem blandt andet etablering af solenergi og vindenergi, der skal 4-dobbles frem mod 2030. De nye VE-projekter vil samtidig bidrage til at opnå de målsætninger, der arbejdes med i Struer Kommunes DK2020-plan for klimaindsatsen, hvor etablering af mere vedvarende energi er essentielt. DK2020-planens målsætninger er en forøgelse med ca. 500.000 MWh frem mod år 2030.

På bordet lå en række anbefalinger fra rådhusets administration (se kort over projekterne nederst i artiklen):

Administrationens indstilling til Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget.

Efter den politiske prioritering af de indsendte forslag skal der indgås dialog med de relevante projektansøgere med henblik på eventuel projekttilpasning og forventningsafstemning. Herefter skal byrådet beslutte om der skal igangsættes konkret planlægning for hver enkelt projekt. Planlægningen vil som udgangspunkt bestå af: kommuneplantillæg, lokalplan, miljørapport og VVM. I forbindelse med den konkrete planlægning vil der være flere faser med høringer og borgerinddragelse.

Herunder ses tidsplanen

Den forventede tidsplan for arbejdet med realisering af VE-projekterne

Politikernes beslutning i udvalget blev anderledes end anbefalet og kan ses her:

Beslutningen fra referatet af mødet.

Der er ikke tale om godkendelser eller vurderinger på nuværende tidspunkt. Projekterne øverst som udpeges til videre kvalificering skal igennem tidslinjens proces, hvert enkelt projekt behandles særskilt. Mens projekterne som fremgår til senere afklaring har en række udfordringer som kan gøre dem vanskelige at realisere. Der er heller ikke taget politisk stilling til de enkelte projekter, dette vil ske senere. Der kan også komme flere projekter til.

Samtidig lægger udvalget vægt på de nederste fire punkter, som skal sikre lokal dialog og involvering, lokalt medejerskab og penge til lokalområdernes udvikling samt samspillet med natur og landskab.

Nu skal Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling videre til Økonomiudvalget og derefter til det kommende Byrådsmøde.

Herunder ses kortet over projekterne. Læs nærmere om de enkelte projekter via bilaget der kan tilgås via dette link: https://dagsordener.struer.dk/vis/pdf/bilag/2b41d282-8ee7-423b-ad1b-19ae49b6115f/?redirectDirectlyToPdf=falsespot_img
spot_img
spot_img