Samskabelsesprojektet Skovhjælperne giver udviklingshæmmede borgere fysisk, psykisk og social livskvalitet gennem naturpleje. Projektet, som er et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Struer Kommune, fylder ti år i år, og det bliver fejret onsdag den 19. juni kl. 11-13 i Klosterheden.

Udviklingshæmmede borgere fra aktivitets- og samværstilbuddet VITA i Struer Kommune går flere gange om ugen til hånde som skovhjælpere i Klosterheden. De er en del af samskabelsesprojektet Skovhjælperne – et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Struer Kommune, som startede i 2009.

Skovhjælpernes opgaver består bl.a. i at fjerne uønsket trævækst, rydde op langs skovveje og holde P-pladser og bålpladser vedlige og velforsynede med brænde. Arbejdet kommer ikke kun skovens gæster til gode, men i høj grad også skovhjælperne selv, som får en øget livskvalitet ved at blive udfordret på nye måder, både fysisk, psykisk og socialt.

Projektet har vist sit værd gennem ti år og det bliver fejret onsdag den 19. juni kl. 11-13 i Klosterheden ved Lavau’en på Gl. Landevej, hvor Skovhjælperne inviterer til åbent hus.

Natur giver trivsel

Grethe Hestbech, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune, holder tale ved arrangementet, og hun håber at projektet kan fortsætte længe endnu.

”Skovhjælperordningen gør en stor forskel for en gruppe borgere, der har brug for den bedst mulige støtte og for at få følelsen af meningsfuldhed i en svær hverdag. Ved at hjælpe til i skoven skaber de mening for sig selv og for alle dens gæster, som får lettere ved at færdes i den. Ordningen er derfor et godt eksempel på velfærd, der gavner kommunen som helhed, og jeg ser frem til at fejre den,” siger Grethe Hestbech.

VITA hører til i Center for Handical, Social og Psykiatri i Struer Kommune og her fortæller centerchef Lene Hornstrup, hvorfor Skovhjælperordningen har så stor betydning for de borgere, der er med i den.

”Naturen spiller en stor rolle for menneskers trivsel. Forskning viser, at så snart vi træder ud i det grønne, gavner det både vores fysiske og psykiske helbred. Gennem deres arbejde oplever Skovhjælperne dyrene og naturen og alle dens sanseindtryk og årstider på tæt hold og det er noget der giver livskvalitet og succeshistorier for den enkelte,” siger hun.