Vilde vidunderlige Vestjylland

spot_img

Naturstyrelsen og kommunerne i Struer, Lemvig og Holstebro ønsker sammen med Geopark Vestjylland og Naturpark Nissumfjord at åbne danskernes øjne for de storslåede vestjyske landskaber og den vidunderlige vestjyske natur.

Der har været fantastisk mange danskere i naturen her i foråret, og der kommer givet også et stort ryk ind i sommernaturen.

Vi arbejder sammen for at fremme tilgængeligheden til den vestjyske natur, for at øge naturoplevelserne og for at sprede de mange danskere og turister ud på flere forskellige naturtyper og landskaber for at vise vores fantastiske naturmuligheder frem. – Og vi gør det for at sikre plads til alle under hensyntagen til corona-situationen og naturen i sig selv.
Sådan skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sommer i Vores Natur

Der er udarbejdet et nyt kort over lokaliteter med mulighed for gode naturoplevelser. På kortet er der markeret landskabeligt flotte turveje, så både turen til og i naturområdet bliver en god oplevelse.
Det nye turkort over Geopark Vestjylland findes på de tre kommuners hjemmesider samt Naturstyrelsen Vestjylland.

Alle gode kræfter er samlet for at stable mange og forskellige naturture og –arrangementer på benene til glæde for lokale og turister i vores vidunderlige vestjyske del af Danmark. Det fremgår blandt andet af hjemmesiden ”Voresnatur.dk”.

Foto: VoresNatur.dk

Her til kommer, at regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har sikret økonomisk mulighed for at forbedre overnatningspladser, shelters, toiletter, stier, P-pladser med mere på arealer forvaltet af Naturstyrelsen. Der sker således en sommeropgradering for op mod 1 mill. kroner af friluftsmulighederne på arealer forvaltet af Naturstyrelsen Vestjylland.

Vi arbejder inden for Geopark Vestjylland for at forbedre adgangen til naturen og for at give kommunens borgere og turister gode oplevelsesmuligheder i naturen og ved stranden”, siger John Christoffersen, viceborgmester i Struer Kommune og fortsætter med at sige: ”at fokus er at sikre gode faciliteter, der hvor mange færdes.”

I Geopark Vestjylland sætter vi fokus på natur- og kulturlandskabet herunder områdets geologi og de spændende geosites, der er i Geoparken til glæde for lokale og alle dem, der besøger området”, siger formand for bestyrelsen i Geopark Vestjylland, Steffen Damsgaard, der også er formand for Teknik & Miljø-udvalget i Lemvig Kommune.

 “Det nye turkort giver et fantastisk overblik over oplevelsesmulighederne inden for de tre kommuner, så der er plads til rigtig mange mennesker uden at det bliver for tæt. Netop Vestkyst- og Limfjordsturismen og udvikling af outdoor-oplevelser er et fokusområde for de tre Kommuner”, udtaler Karsten Filsø, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Holstebro Kommune.

Naturstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for at bringe regeringens og forligspartiernes sommersatsning sammen med DR’s natursatsning i spil med kommuner til gavn for danskerne”, udtaler skovrider Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland.

Du kan i øvrigt få et overblik over faciliteter og muligheder for overnatning, cykling, vandring med mere på hjemmesiden ”Udinaturen.dk”.

Sommerture med naturvejledere og turholdere fremgår af hjemmesiden ”Voresnatur.dk”, hvor der allerede ligger turtilbud.

spot_img
spot_img
spot_img