Vi bliver flere små børn og ældre i Struer Kommune

Struer Nyheder Byskilt

Befolkningsprognosen for Struer Kommune 2018-2029 viser et generelt faldende befolkningstal, men en opadgående kurve for at antallet af yngre kvinder giver forventninger om vækst i børnetallet. Prognosen danner bl.a. grundlag for målrettede fastholdelses- og tilflytningsindsatser.

Pressemeddelelse fra Struer Kommune

På det næste møde i Struer Kommunes Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalg den 24. april bliver befolkning og bosætning et gennemgående tema. Udvalget bliver orienteret om kommunens prognose for befolkningsudviklingen i de kommende år, og derudover skal medlemmerne tage stilling til en kommende fastholdelses- og tilflytningsstrategi. Begge centrale punkter for et udvalg, der har valgt at afsætte en million kroner årligt til en kontinuerlig indsats for at fast.
Befolkningsprognosen sætter derfor både tal på, hvor kommunen skal sætte ind strategisk i forhold til fremtidens service, boligbyggeri til eksempelvis ældre, budgetlægning – og ikke mindst med målrettet indsats for tilflytning, der kan give en positiv virkning i lokalsamfundene.

Prognosen viser et generelt faldende befolkningstal med flere ældre, en tendens der stemmer med sammenlignelige kommuner i resten af landet. Men i Struer Kommune har en opadgående tendens for kvinder i en alder, hvor de får børn, hvilket giver forventninger om et øget børnetal. Antallet af børn mellem 0 og 4 år forudsiges således at vokse fra 901 i 2018 til 1054 i 2029.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj glæder sig over udsigten til flere børn i kommunens dagtilbud.
”Struer Kommune er et godt sted for børn at vokse op med skoler og dagtilbud af høj kvalitet i alle distrikter. Det har mange børnefamilier opdaget og jeg håber, at den indsats, vi har igangsat, kan gøre opmærksom på det overfor endnu flere og skabe en langsigtet, positiv effekt på befolkningstallet og de fremtidige prognoser,” siger han.

Gode indsatser kræver gode indsigter
Der er også tendenser i prognosen, han håber at knække kurven på. Det er blandt andet andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som ifølge prognosen er faldende frem mod 2029. Og med dem børn mellem 5 og 15 år. Derfor er strategien, som bliver præsenteret for udvalgets medlemmer på samme møde, både en fastholdelses- og tilflytningsstrategi. Den skal sætte retning på en fælles indsats i kommunen for, at nye borgere bliver interesseret i at flytte til – og at dem der bor her i forvejen har lyst til at blive, når deres livsomstændigheder ændrer sig og åbner for en flytning.

”Rigtig mange nye borgere kommer til kommunen hvert år og det er et udtryk for, at vi har gode jobmuligheder, attraktive institutioner og ikke mindst herlighedsværdier og huse til et budget, der også giver råd til andre ting. Her er prognosen et godt værktøj til at målrette indsatser på de målgrupper, hvor der er mest udbredt at flytte. Og fastholdeles- og tilflytningsstrategien er grundlaget for, hvordan vi skaber en tværgående, helhedsorienteret indsats,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Læs mere i prognosen her: http://struer.dk/om-kommunen/fakta-og-statistik/befolkningsprognose