Struer får flere nye ladestandere til elbiler

Borgere og besøgende på farten i Struer får snart glæde af flere ladestandere til elbiler og plugin-hybridbiler, når en af Danmarks største ladeoperatører etablerer fire nye ladeøer i byen.
I løbet af 2021 bliver der endnu flere muligheder for at få opladet sin elbil i Struer, når der kommer hele 14 nye ladestandere til elbiler med i alt 28 ladepunkter, der hver kan oplade en elbil eller en plugin-hybridbil.

Etableringen af fire nye ladeøer for elbiler i Struer sker i samarbejde med Clever, der er en af Danmarks største ladeoperatører. Virksomheden udmeldte i oktober 2020, at den vil etablere mere end 10.000 offentlige ladepunkter til elbiler inden udgangen af 2025.

”Vi skal sammen sikre et stærkt, åbent ladenetværk, som kan supplere hjemmeopladningen, der udgør hverdagens ryggrad i infrastrukturen til danskernes elbiler. Aftalen med Struer Kommune er et stærkt signal, der viser vejen, og kommunen gør det endnu mere attraktivt at køre elbil i Struer for både borgere og besøgende,” siger direktør i Clever, Casper Kirketerp-Møller.

Struer Kommune er altså en af de første kommuner, der indgår en samarbejdsaftale med Clever om nye ladeøer, der skal bidrage til politikernes ambitioner om flere elbiler på vejene og den nuværende regerings målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030.

En glædelig, grøn nyhed

Struer Kommune har i længere tid haft et ønske om flere offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen for at understøtte den grønne omstilling.

“Det er selvfølgelig rigtig glædeligt, at borgere og besøgende på farten snart kan lade deres elbiler og plugin-hybridbiler flere steder i byen. Det er en udvikling, som Struer Kommune meget gerne vil støtte op om, så vi også på den måde bidrager til reduktionen i udledningen af drivhusgasser i Danmark,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Tidsbegrænsningen for parkering ved ladeøerne følger de almindelige på parkeringspladserne – medmindre andet specifikt er skiltet på lokationen.

Nye ladestandere i Struer

Struer Kommune giver med hjemmel i gæsteprincippet Clever koncession på at etablere og drive ladestandere på følgende placeringer:
Ved Fjorden parkering (havnen) 3 ladestandere med i alt 6 ladepunkter
Folkets Hus parkering 4 ladestandere med i alt 8 ladepunkter
Østergade parkering 3 ladestandere med i alt 6 ladepunkter
Anlægstorvet parkering (v. Torvegade) 4 ladestandere med i alt 8 ladepunkter