Selvhjælpsgrupper for unge og voksne skal skabe bedre trivsel i Struer

spot_img

Med 393.307 kr. fra TrygFonden vil Struer Frivilligcenter skabe nye fællesskaber for unge og voksne i Struer. Målet er at forbedre deltagernes trivsel, livskvalitet og håb for fremtiden gennem ligeværdige og gensidige fællesskaber. Frivilligcentret har netop fået overrakt donationen fra TrygFonden og opfordrer nu alle interesserede til at henvende sig.

Selvhjælpsgrupper, hvor mennesker møder andre i samme situation, har været anvendt i Danmark gennem mange år og kan medvirke til at forbedre deltagernes trivsel, sociale kompetencer, netværk, livskvalitet og dagligdag. Som led i en undersøgelse af behov, muligheder og rammer for selvhjælpsgrupper i Struer har frivilligcentret bl.a. gennemført en lokalsamfundsanalyse. Den viser, at flere af Struers borgere føler sig uden for fællesskaberne, og det ønsker Struer Frivilligcenter med et nyt projekt at gøre noget ved.

– Vi arbejder i forvejen med selvhjælpsgrupper, og de erfaringer ønsker vi at bruge og bygge videre på, så flere i Struer og omegn kan få hjælp til at trives bedre. Ingen skal være alene, og vi er meget taknemmelige for TrygFondens støtte, der gør det muligt for os at tilbyde både unge og voksne i Struer at finde sammen med ligesindede og blive en del af et fællesskab, siger Henriette Haase Fischer, projektleder i Struer Frivilligcenter.

Konkret tilbyder Struer Frivilligcenter nye fællesskaber for henholdsvis unge fra cirka 18-25 år samt voksne i alderen 26-65 år. Hver gruppe vil bestå af 5-10 borgere, som har mindst én fælles udfordring, fx ensomhed, og gerne flere lighedspunkter som fx alder, langvarig ledighed eller sygdom. Grupperne skal mødes én gang ugentligt i 8-10 uger og får tilknyttet to facilitatorer, som er faste kontakter gennem hele forløbet.

Donationen til projektet er givet af TryghedsGruppens regionale råd i Region Midtjylland som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe tryghed og give alle en plads i et trygt og positivt fællesskab.

– Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at trives. I TrygFonden ønsker vi at give alle mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem. Med Struer Frivilligcenters nye projekt får en gruppe lokale unge og voksne mulighed for at tage del i aktiviteter og et fællesskab, som kan styrke deres ressourcer, handlemuligheder og livskvalitet. Og det er vi fra TrygFondens side meget glade for at kunne bidrage til, siger Kenneth Snogdal, næstformand i TryghedsGruppens regionale råd i Region Midtjylland.

Kenneth Snogdal overrakte donationen fra TrygFonden officielt, da frivilligcentrets bestyrelse forleden var samlet. Er man interesseret i at høre nærmere om muligheden for at blive en del af de nye fællesskaber for unge eller voksne, kan man se mere på Struerfrivilligcenter.dk.

spot_img
spot_img
spot_img