Regelbau 411: Borders af Sophia Sagaradze

Udstillingen Borders af Sophia Sagaradze er en undersøgelse af grænser som fænomen og mulighedsrum.

Gennem lyd, lys og video udforsker udstillingen grænsernes dualitet med fokus på det transformative potentiale, der opstår, når forbindelse og adskillelse sameksisterer som ligeværdige sensoriske muligheder.

I den ene bunker oplever vi gennem video, lyd og tekst en rejse langs Kaukasus-bjergene. Ofte betragtet som den geografiske linje mellem Østeuropa og Vestasien, udgør disse bjerge også den kontroversielle grænse mellem Rusland og Georgien – et knudepunkt i regionens geopolitiske historie. Dette terræn bliver en refleksion over grænsers paradoks: menneskeskabte konstruktioner der står i skarp kontrast til naturens egen stille eksistens.

I den anden bunker træder vi ind i labyrintiske rum, hvor transparente lag af plastik skaber synlige men undvigende grænser. En multikanals lydkomposition vibrerer gennem stedets vægge og lofter. Her befinder vi os i en verden af korridorer, der ikke fører nogen steder hen, hvor grænsen mellem det indre og ydre rum udviskes i lyset fra blinkende stroboskoplys.

I bunkernes historiske arkitektur undersøger udstillingen rum, der tidligere blev brugt til at adskille. I en tid, hvor spørgsmålet om fysiske grænser atter er bestemmende for den geopolitiske dagsorden, står udstillingen som en bro mellem fortid og fremtid, hvor kunstens transformative potentiale lader os sanse, reflektere og undersøge verden på stadigt nye vilkår.


Sophia Sagaradze
 er lydkunstner, komponist og performer fra Georgien med base i Danmark. Med udgangspunkt i multikanalselektronik, lydspatialisering og interaktive installationer skaber Sagaradze værker, der udforsker grænselandet mellem ydre og indre oplevelser af rum. Hun er uddannet fra DIEM på Det Jyske Musikkonservatorium og modtog i 2022 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatets Talentpris.

Åbning: 20. januar 2024, kl. 14:00.
Udstillingsperiode: 20. januar – 28. april 2024.
Åbningstider: Hver dag fra 10-16. Gratis entré.

Udstillingen Borders er kurateret af Simon Thykjær.

Udstillingen er realiseret med støtte fra Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Færchfonden og Ny Carlsbergfondet.