”Rav-Bjarne” fejrer Grundloven på Mississippi

spot_img

Årets grundlovsdag 5. juni er ikke en hvilken som helst af slagsen. I år er det nemlig Grundlovens 175 år dag.

Kunst- og kulturcenter Mississippi i Odby gamle skole på Thyholm inviterer til et særligt grundlovsmøde med fokus på demokrati og samfundsengagement.

Dagen byder på taler af to markante debattører: ”Rav-Bjarne” Hansen og Bent Tilsted, som vil dele deres syn på demokratiets betydning og udfordringer i dagens Danmark.

Men alle kan komme til orde i et såkaldt demokratiforum.

I demokratiets ånd gælder invitationen alle interesserede, også kommunal- og regionspolitikere eller landspolitikere, der har tid og lejlighed.

Arrangementet starter kl. 13 og der er gratis adgang.

To markante talere

Talere er altså ”Rav-Bjarne” Hansen og Bent Tilsted. På disse kanter behøver ingen af dem nærmere præsentation, og alligevel:
”Rav-Bjarne” Hansen fra Thyborøn er miljøforkæmper, kendt for sin utrættelige kamp mod forureningen fra Cheminova, der er ejet af amerikanske FMC Corporation. ”Rav-Bjarne” har øget offentlighedens bevidsthed om forureningens omfang og alvor.

Bent Tilsted fra Holstebro kalder sig selv for bydreng og provokatør, og gør sig i dag, som pensionist, bemærket med læserbreve og debatindlæg, mest i det lokale dagblad og mest om lokale emner. Han er uddannet journalist og pressefotograf. I 1985 startede han Tilsted Communication, som leverede fotos og tekster til landsdækkende medier.

Alle kan komme til orde

Men grundlovsstævnet på Mississippi giver alle, høj og lav, mulighed for at komme til orde. Dagens program byder foruden de to markante talere på et demokratiforum, et åbent forum til idéudveksling og samtaler om demokrati, måske med kommunalpolitikere, som er inviteret til at være med i arrangementet.

”Der er absolut også plads til andre politikere, som måtte finde vej til Thyholm – fra regionsrådet eller fra Folketinget,” siger primus motor bag grundlovsmødet, Bruno Nordensgaard.

Samtaler og debatter kan inspireres af et udvalg af satiriske tegninger, ophængt i afdeling D, den ene af pavillonerne. Det er de bedste af tegningerne fra udstillingen Bladtegning i fremtidens Medier, som Mississippi viste 23. marts – 28. april.

Apropos udstilling, så kan deltagerne i grundlovs-arrangementet jo også se den aktuelle udstilling, Mississippis censurerede udstilling, hvor 39 kunstnere fra hele landet viser i alt 83 værker.

I gården kan publikum spille udendørs skak, ludo, kryds og bolle, yatzy og bytte-plads.

Den lokale organist Christen Birkebæk sørger for musikalsk underlægning.

Grundloven kort

Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks første grundlov. Grundloven, kongerigets forfatning, afløste Kongeloven af 1665 og markerede overgangen fra enevælde til såkaldt konstitutionelt monarki og en mere demokratisk styreform end hidtil med indførelse af Folketing og Landsting. Grundloven er senest revideret i 1953, hvor der i arvefølgen blev sikret ligestilling mellem kvinder og mænd. Også her underskrev kongen, som var Frederik 9., loven på datoen 5. juni.

Grundloven er Danmarks vigtigste lov, som beskriver de grundlæggende regler for samfundet, herunder magtens tredeling i en lovgivende, udøvende og dømmende magt, samt den enkelte borgers rettigheder og pligter.

Den er ”loven over alle andre love”. Ingen anden lovgivning må være i strid med Grundloven.

spot_img
spot_img
spot_img