Informations-møde: Mere grøn energi i Struer Kommune

spot_img

Kom og hør om planerne for mere grøn energi i Struer Kommune. tirsdag 26. september 2023, kl. 18.30 – 20.00 i Folkets Hus i Struer

Informationsmøde for alle interesserede

tirsdag 26. september 2023, kl. 18.30 – 20.00 i Folkets Hus i Struer

Kom og hør om processen for mere grøn energi i Struer Kommune.

  • Få mere at vide om projekter med sol- og vindenergi.
  • Vi fortæller om byrådets beslutning om at sætte de såkaldte VE-projekter i gang.
  • Bliv klogere på de forskellige faser fra idé til færdige anlæg
  • Find ud af, hvordan du som borger bliver hørt undervejs i processen.

Mødet er for alle borgere, der har interesse i arbejdet med energiprojekter.
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op.

Konkrete projekter

På byrådsmødet den 29. august 2023 besluttede Byrådet at arbejde videre med to konkrete projekter med “grøn” energi, såkaldte VE-projekter.
Det drejer sig om to solcelleprojekter ved hhv. Holmevej og Sønder Hjerm.

Beslutningen betyder, at man nu starter på at udarbejde et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for hvert område, som præcist beskriver områderne og sætter rammerne for, hvordan der må bygges. Der bliver også lavet miljørapporter, som klarlægger, hvordan solcelleprojekterne påvirker miljøet.
Borgerne bliver naturligvis også inddraget i processen. Det sker blandt andet gennem høringer.

De to projekter er udvalgt fra en bruttoliste på i alt 12 projektforslag til opstilling af solcelleanlæg og vindmøller fordelt over hele kommunen, som der kom ansøgninger om i efteråret 2022.

Siden da har kommunens medarbejdere arbejdet på at få konkretiseret og kvalificeret forslagene. På Byrådsmødet i februar 2023 blev de tolv projekter reduceret til syv.

Efter Byrådsmødet i august er det så to konkrete projekter ved Holmevej og Sønder Hjerm, der nu arbejdes videre med.
De øvrige energiprojekter er sat på hold i første omgang. De afventer en yderligere kvalificering.

/meddelelse fra Struer Kommune

spot_img
spot_img
spot_img