Hjælp til Kilens vilde Katte

Kilens vilde Katte
En vildkat ved Kilen
Kilens vilde Katte
En vildkat ved Kilen

Kilens vilde Katte

Stierne langs Kilen er et godt sted til en gåtur i Struer. Det er et stykke flot natur og en smuk udsigt. Langs sydsiden kommer man forbi fiskerhusene. Her bor de vilde katte. Hvis man jævnligt slår vejen forbi, så har blikket nok fanget en kat eller to, som hastigt smutter i skjul. For vilde katte holder sig på god afstand.

Kattene har vel nærmest altid været der – i hvert fald i mange kattegenerationer. De er en del af miljøet i området. Den lille bestand bestående af 6 vildkatte er accepteret og gør deres til at holde forekomsten af rotter i skak til gavn for omgivelserne. I årenes løb er der katte, som er gået til af kulde, sult og sygdom, hvilket er de barske vilkår for vildkatte.

En af Kilens vilde katte (foto: T.A.Wollenberg)

Ifølge Kattens Værn stammer alle vilde katte i Danmark fra tamme katte, som på et tidspunkt mistede deres menneskefamilie. De vilde katte kan ikke klare sig selv. Især om vinteren er de afhængige af hjælp, da byttedyrene er i dvale. Kattens Værn mener, at man gerne må fodre vilde katte, men skal tage ansvar for den videre trivsel. Dyrenes Beskyttelse fraråder fodring af vilde katte, da bestanden vil regulere sig naturligt, hvis der er mangel på føde. Medmindre man påtager sig et ejeransvar, som også inkluderer dyrlægehjælp.

Når nu Kilens vilde katte gør en god indsats i den lokale rottebekæmpelse og ikke generer nogen, skal de så ikke have hjælp til at få et bedre katteliv? Jo – det mener Dorte og Angeli, som har startet en indsats med henblik på at forbedre vilkårene for kattene. Og de beder om hjælp fra struerboere, som også vil være med til at bevare kattene og give dem et værdigt liv.

Flamingokasser foret med halm er sat op til de vilde katte, så de lettere kan holde varmen i de kolde vinternætter (foto: T.A.Wollenberg)

Starthjælp i den kolde vintertid

Dorte og Angeli arbejder lige nu på at forbedre vildkattenes vilkår. Dorte fortæller:

“… Det hele startede med et opslag på Facebook skrevet af en bekymret borger. Der var set 6 katte ved fiskerhusene. Ved et besøg kunne vi se, at kattene er efterladt til sig selv uden dagligt vand og foder; uden et sted at sove i denne kolde tid og nogle af kattene ser tynde og forhutlede ud og kan have forskellige sygdomme…”

Der blev hurtigt sat fire forede flamingokasser med halm ned til kattene, så de i det mindste kan komme i ly. Desuden får de mad og vand hver dag. Men situationen er uholdbar i længden. Der skal gøres noget.

Alle dyr skal have et værdigt liv

Der har været kontakt til Kattens Værn, som har en genudsætningsordning for katte, som ikke egner sig til adoption. Genudsætningsordningen består af dyrlægetjek og test for KatteAIDS/Katteleukæmi, vaccinationer, øremærkning, neutralisering og registrering i Det Danske Katteregister, samt genudsætning; men det kræver en fodervært, som vil påtage sig det fremadrettede daglige ansvar.

Kattens Værn har en samarbejdsaftale med Struer Kommune; men Struer Kommune vil ikke hjælpe, da man som privatperson ikke kan anmelde sager om vilde katte til kommunen. Dorte og Angeli kan ikke komme videre ad den vej. Så nu prøver de en anden vej, men der er brug for hjælp. Nogle af kattene er bare store killinger, så de kan måske blive egnet til adoption hos familier.

“… Vores største ønske er at få fjernet kattene. At få dem undersøgt hos en dyrlæge og videregivet til et internat med håb om, at de finder en blivende familie. Nogle af kattene er bare store killinger. Hvis de skal blive, hvor de er, så kommer der igen killinger, og endnu flere katte har det dårligt og lever under kummerlige vilkår. Det næstbedste er, hvis første løsning ikke er mulig, at kattene bliver forsøgt indfanget og undersøgt af en dyrlæge; bliver steriliseret og kastreret, samt får behandling for eventuelle sygdomme. Herudover ønsker vi også at bygge et shelter til alle katte, hvor de kan opholde sig med foder og vand…”

Vil du hjælpe med at give Kilens vilde katte et værdigt liv?

Når nu Struer Kommune ikke kan hjælpe, så håber Dorte og Angeli, at der er venlige sjæle i Struer og omegn, som vil bidrage i en god sags tjeneste. Hjælpen kan bestå i foder, byggematerialer til et shelter, penge til indfangning og dyrlægehjælp (herunder vaccinationer og neutralisering) eller andet. Det kan også være, det er dig, der vil være med til at løfte det daglige ansvar som fodervært?

Hvis du ønsker at bidrage med din hjælp til Kilens vilde katte, kan du skrive dig på sedlen, som ligger ved kattekasserne foran fiskerhusene eller skrive til mailadressen: lundklitvej@hotmail.com