Først og fremmest flere medarbejdere

Tillidsmanden i hjemmeplejen, Nanna Humle Smed siger om social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalgets initiativer for at nedbringe et højt langtidssygefravær i hjemmeplejen:
“Det er ikke kun minutkravet med “start-stop-godkend”, der stresser folk. Vores telefonere er jo ikke af de nyeste, så det er ikke altid, der er ordentlig dækning, når vi skal bruge dem.”

Bedre tid hos den enkelte borger tror Nanna Humle Smed er urealistisk, selvom den strikse styring af arbejdsdagen bliver afskaffet.

“De forslag, der er kommet, ændrer ikke fundamentalt på sygefraværet. Der skal flere medarbejdere til, og der skal flere vikarer til,” siger Nanna Humle Smed “Som det er nu er det svært at få fri til et eller andet. Jeg gik for eksempel glip min broders sølvbryllup, da der ikke var nogen, der kunne dække mig ind. Sådan noget stresser.”

“Ingen vikarer, så er der kun os selv til at dække ind i tilfælde af ønsket om fri eller under sygdom. Så skal en kollega kunne dække én ind eller der skal byttes om på vagter. Kan det ikke lade sig gøre, må vi bare passe vores arbejde.”