fredag, januar 27, 2023

Et hektisk og uforudsigeligt 2022 går snart på hæld.

spot_img

Året startede med nedlukning af hele det danske samfund, men tidligt på året blev alt heldigvis åbnet, og  siden har vi ikke set os tilbage. Hele 35 events er det blevet til i Folkets Hus, når vi den 15. december lukker  året ned med Julie Berthelsens julekoncert, der allerede er udsolgt.  

Et godt år, men…. 

Det har været et godt år i Folket Hus, hvis vi udelukkende ser på aktivitetsniveauet og omsætningen. Efter  et par år med nedlukninger er kulturlivet generelt presset, men alligevel er vi i Folkets Hus næsten kommet  på niveau med årene før corona, når det gælder omsætningen på billetter, og det skyldes ene og alene en  flot opbakning fra vores mange gode gæster. 

7 gange har vi i 2022 trykket på udsolgt-knappen. 3 gange i foråret og 4 gange i efteråret.  

”Efter et par hårde år med corona og nedlukninger kan man i øjeblikket godt føle, at vi går fra den ene store  krise til den anden, når vi nu er nødsaget til at forholde os til en krig i Europa, der skaber en voldsom  energikrise og samtidig er med til at øge inflationen. I Folkets Hus er vi selvfølgelig også ramt af de  voldsomme stigninger, hvor ikke mindst strøm- og fødevarepriserne presser os.  

På trods af de voldsomme udgiftsstigninger ser vi dog alligevel positivt på 2022. Vi har nemlig fin gang i  butikken, hvor både billetsalg og mødeaktivitet næsten er på niveau med årene før corona. Både  indtægterne på billetsalget og indtægterne på mødevirksomhed forventes at blive lignende 2019. Så  omsætningstallene er fine, men bliver desværre pt. ædt op af de voldsomme forbrugsudgifter.” fortæller  daglig leder Kristian Hedegaard. 

Selvom omsætningen er flot i Folkets Hus, forventer Kulturcenter Struer, der er den selvejende institution  som driver Folkets Hus, dog ikke at komme ud af 2022 med overskud. I stedet forventes et mindre underskud.  

Dette skyldtes blandt andet de stigende energipriser, samt diverse investeringer i huset.  

Ændringer i markedet 

Ovenpå coronapandemien ser vi nogle markante ændringer i kulturmarkedet, som vi i Folkets Hus også skal  forholde os til. Gæsterne købsmønstre har ændret sig, og det samme har kunstnernes trang til at besøge de  mindre spillesteder i det jyske. 

”Ændringer giver også udfordringer for Folkets Hus, og vi er derfor også blot forsigtige optimister, når det  kommer til 2023. Ligeledes betyder det, at vi specielt i foråret 2023 har sadlet lidt om og har forsøgt at få  foden ind hos lidt forskellige bookingbureauer for at få nye artister i huset, som ikke tidligere har besøgt  Folkets Hus”. Kristian Hedegaard 

Der arbejdes i øjeblikket hårdt på en ny strategi- og handlingsplan for Folkets Hus, der blandt andet  indebærer nye tiltag i 2023. Så i 2023 skulle I gerne kunne se frem til følgende ændringer i Folkets Hus. 

– 26 m2 storskærm på Folkets Hus ud mod Tegltorvet. (afventer pt byggetilladelse) – Nyt scenelys  

– Ny hjemmeside

Formand for Folkets Hus og Kulturcenter Struer, Charlotte Hollænder, udtaler:  

”Jeg er fuldt ud klar over, vi går en fremtid i møde, hvor vi højst sandsynligt skal kæmpe mere om gæsterne,  end vi har gjort hidtil med alle de kriser, verden netop har og stadig er ved at gennemgå. Men vi er nu stadig  optimistiske, og bruger tiden fornuftigt på at forbedre oplevelserne i husene, ligesom vi forsøger at tænke  nyt. Vi kan allerede tilbyde oplevelser, som er unikke her i vores landsdel, men derfor kan vi jo godt gøre det  endnu bedre. Jeg håber og tror derfor, vi fortsat vil bibeholde vores skønne gæster og sponsorer, ligesom vi  forhåbentligt vil trække endnu flere til i fremtiden”. 

Vi glæder os til 2023 og håber på forsat fremgang i huset. 

Pressemeddelelse/Folkets Hus

spot_img
spot_img
spot_img