søndag, november 28, 2021

En fiskerlussing i valgkamp

Valgkampen blev skudt i gang her i weekenden. De store plakater blev hængt op. Men rundt omkring i byen sidder der nogle få undseelige plakater for Liste J, et ny element i Struer Kommune. Bag Liste J står John Jørgensen, nok bedre kendt som Fiskerlussingen. Ham tog vi en snak med som den første dækning af kommunalvalget den 16. november.

Du bruiger stadig navnet Fiskerlussing. Hvorfor?

Det var jo det navn, jeg blev “verdenskendt” for ved folketingsvalget. Og valget af det van var helt tilfældigt. Det var en opsang til folketingspolitikerne om, at de risikerede en fiskerlussing, hvis de kom herover. Jeg var træt af den retorik, der hersker på indvandrerområdet.
Jeg har kaldt fiskerlussingen for et adfærdsregulerende udtry.

Hvorfor stiller du nu op til kommunalvalget?

Det er der to hovedårsager til.
For det første: Jeg sidder i skolebestyrelsen for Limfjordsskolen. Og da det politisk blev besluttet, at Øster Skole skulle rives ned, opstod diskussionen om der skulle bygges en ny skole eller om Limfjordsskolen skulle renoveres. Jeg meldte mig i gruppen, der gik ind for at bygge nyt. Men den politiske beslutning blev truffet. Så er jeg af den opfattelse, at vi så skulle tage ja-hatten på og sørge for at børnene kunne få de bedst mulige vilkår.
Så oplevede vi jo så, at projektet ikke blev gjort færdig. Vores bange anelser blev sande. Hverken den forrige borgmester eller den nuværende, har efter min mening, ikke holdt de løfter, der blev givet. Efter otte år er vi stadig ikke kommet i mål med projektet. Vi har ikke fået en skole i top-klasse.

Den anden grund til, at jeg stiller op, skyldes ikke mindst Dansk Folkeparti. Jeg oplevede i Randers, hvordan DF røg i blækhuset, og mente, at det skulle have konsekvenser for skolen. da en elev i én af folkeskolerne, i en time forklarede om islam og koranen, og det fandt DF utilstedeligt. Der blev brugt gloser, der ikke hører hjemme i en medmenneskelig sammenhæng.
Helt tilfældigt blev jeg inviteret med til en demonstration, som Randers mod Racisme afholdt. Der oplevede jeg igen, at DF’s politikere stod og grinede af os og vinkede til demonstrationen.

Ikke fordi, at jeg har sammme oplevelse af DF’s repræsentanter her i Struer kommune, men kan man gøre det ét sted, kan man også gøre det ét andet sted. Derfor besluttede jeg mig for at stille op. Det er ikke nok at gå ind i den debat på den nationale scene. Det er også nødvendigt for mig at gøre det lokalt.

Jeg har selv to børn, der er mørkere i huden end jeg er. Og fra dem fik jeg at vide, at jeg ikke ved hvordan det er, for du er jo hvid. Den retorik, der er omkring indvandrere gennemsyrer hele samfundet. Og min mening var at give mine børn de vilkår som jeg selv er vokset op med. Men mine børn føler den retorik.

Hvad regner du med at få ud af at stille op som ene mand med liste J?

Jeg regner ikke med at blive valgt. Der skal nok omkring 500 stemmer til. Men ved at jeg stiller op, så risikerer politikerne at jeg tager stemmer fra de etablerede. Og så bliver de nødt til i det mindste at høre efter, hvad jeg siger og mener. Og forsøge at sørge for, at de ikke render fra deres valgløfter. At de mister stemmer er efter min opfattelse det eneste, de har respekt for. Går man ind og blander sig, der hvor det gør ondt, er de i det mindste nødt til at høre, hvad man siger.

Og demokrati er ikke noget vi bare har. Hvis ikke du udøver det, så kan vi ikke brokke os over det, vi ikke kan forstå, og ikke er enige i. Og uanset om vi vil det eller ej, sætter politikken rammerne for, hvad og hvordan ting kan udvikle sig.

Hvis du bliver valgt, hvilken side hører du så til?

Jeg hører til på den røde side. Med mit menneskesyn og øvrige holdninger, risikerer jeg måske nok at tage stemmer fra den rødeste fløj i byrådssalen. Og det er selvfølgelig dilemaet.

Men jeg står for noget socialdemokratisk, det som socialdemokratiet stod for i gamle dage, ikke nu, hvor de er blevet blå i kanten.

Dertil kommer, at jeg også lokalt går ind for, at man skal give alle en chance, både indvandrere og andre udsatte. Alle indeholder nogle ressourcer, og dem mener jeg skal udvikles og bruges.
Nogle ting kræver i høj grad lokal opbakning: Jo bedre skoler vi har, jo bedre og mere selvstændige børn får vi og om tilflytterne kommer p.g.a. erhvervsmulighederne eller fordi boligerne er billigere, så man bedre kan klare sig for få penge, så skal alle behandles godt, det er den måde vi kommer videre på.

Og snakker vi Jobcenter: Folk, der er arbejdsløse eller ryger ud i arbejdsløshed, det kan være på rund af sygdom, handicap eller andre grunde, de skal have den støtte de har brug for for at komme videre.

Hvis du kommer ind, risikerer du jo at sidde med det afgørende mandat. Hvad så?

Da debatten om skolerne i sin tid, var det DF, der lagde den afgørende stemme til. Og den situation kan jeg også til at sidde i, hvis jeg bliver valgt. Den situation opstår dog sjældent i kommunalpolitik, hvor der som regel er enighed om beslutningerne.
Jeg siger, at jeg gerne vil være din stemme, men det kræver at jeg får den. Jeg vil gerne være den, der aktivt lytter, og bringer problemet med ind i byrådet.

Om John Jørgensen kommer i byrådet vil vise sig den 16. november. Men udover de stemmer, han får, fordi vælgerne er enige med ham, så kan der også være vælgere, der stemmer på Liste J, som protest mod de “etablerede” politikere.