Den praktikske tilgang til undervisningen hjælper eleverne

De Frie Fagskolers enkeltfagsundervisning i dansk og matematik er en succes, også på Struer Fri Fagskole. De frie fagskoler ser meget gerne at den forsøgsordning på 5 år, undervisningen har eksisteret under, fortsætter og eventuelt bliver udvidet med flere fag.

“Hvis vi tager matematik, så går vi ud og ser på noget matematik i verden udenfor, i stedet for at sidde og se i bøger eller på en computerskærm. På den måde får vi f.eks. brugt de problemløsningskompetencer, der hører matematik til,”” siger afdelingsleder for Struer Frie Fagskole, Rasmus Hansen. “Det betyder, at eleverne kan få en bedre forståelse og opnå kompetencer, som de ellers ikke ville få.”

Afdelingsleder Rasmus Hansen

Struer Frie Fagskole afvikler dog undervisningen efter de samme retningslinjer, som havde det været folkeskolen eller VUC.

Målgruppen for undervisningen er elever, der er fyldt 16 år eller har færdiggjort folkeskolen med en karakter på 02. Det forhindrer dem i at komme på f.eks. en erhvervsuddannelse, hvor adgangskravet er minimum 04 i karakter.

“Det er elever, der mangler afklaring i forhold til valg af erhverv eller mangler kvalifikationer for at komme ind på ungdomsuddannelserne,” siger Rasmus Hansen.
“Så en forbedring af karaktererne er en direkte adgangsbillet til videre uddannelse.”

Rasmus Hansen fortæller også, at da det kun er to fag der tilbydes enkeltfagsundervisning i, så giver det også plads til at eleveerne kan følge undervisningen og det praktiske arbejde på én af de fem linjer, som Struer Frie fagskole tilbyder.
Det drejer sig om linjerne Care, Grafik of Deko, Game Design, Gastro og Håndværk.

Forsøgsordningen for enkeltfag på De frie Fagskoler

Et væsentligt element i det 5-årige forsøg med enkeltfagsprøver for en afgrænset gruppe elever, der ikke har opnået gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Disse elever kan gå til prøve i enkeltfag i dansk og matematik i 10. klasse.

Det betyder, at elever på denne enkeltfagsordning i modsætning til elever i den ordinære 10. klasse ikke er tvunget til at gå til alle prøver i både dansk, engelsk og matematik. Eleven kan f.eks. vælge blot at følge prøveforberedende undervisning i matematik uden også at gå til prøve i dansk. Dermed har eleven mulighed for at få mere praktisk værkstedsundervisning ind på skemaet.

Enkeltfagsordningen giver elever bedre muligheder for at komme videre på ungdomsuddannelse – især på erhvervsuddannelse

I en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut lavet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) konkluderes, at enkeltfagsordningen styrker målsætningen om at bidrage til, at flere unge kommer i gang med – og gennemfører – en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen konkluderer samtidigt, at enkeltfagsordningen kombineret med Frie Fagskolers praktisk orienterede undervisningsmiljø sikrer et fagligt løft og i høj grad understøtter overgangen til erhvervsuddannelse og beskæftigelse.

Efter 15 måneder har eleverne på enkeltfagsordningen en overgangsfrekvens på godt 89 % til ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet forløb, mens det samme gælder for knap 90 % af eleverne i andre typer af 10.-klassestilbud. 

Toni Hessner, formand for Frie Fagskoler og forstander på Tronsø Fri Fagskole, er meget tilfreds med resultaterne. Toni Hessner udtaler: Det er et stærkt resultat, da forsøget var afgrænset til elever, som var dumpet i dansk og/eller matematik i folkeskolen, og det peger på, at flere unge vil have gavn af enkeltfagsundervisning på frie fagskoler – især de mange skoletrætte, som skal genfinde motivationen til at gå i skole”.