Budgetforlig i enighed er godt for alle

Struer Nyheder Hjerm skole
Hjerm skole er en af de skoler, der er kommet på budgettet for 2022. Man har bl.a. ønsket sig en renovering af toiletter. (Foto: Jan Johansen)

Sådan udtrykker borgmester Niels Viggo Lynghøj sin tilfredshed med det budgetforlig, byrådet vedtager den 12. oktober.

“Alle byrådets seks partier står bag forliget,” siger Niels Viggo Lynghøj. “Det giver et godt fundament at stå på, både for borgerne og for personalet at kunne regne med, at alle partierne står bag budgettet for de kommende år.”

“Når vi ser på budgettet for 2022, ser det rigtigt fint ud,” siger borgmesteren. “Vi har et pænt overskud på vores drift. Vi har også afsat en del til anlægsudgifter og kommer dertil ud med en fin kassebeholdning.”

Hvad skal der ske på anlægsområdet

“Vi har sat en hel del penge af til vores havne, som vi jo har flere af i Struer kommune,” siger Niels Viggo Lynghøj. “Der er penge til Venø havns udvikling og også til Jegindøs lystbådehavn. Og ikke mindst er der sat en del penge af til udviklingen af havnen i Struer.”

Struer Nyheder Niels Viggo Lynghøj
Borgmester Niels Viggo Lynghøj er godt tilfreds med, at alle byrådet partier står bag budgettet for 2022

Udviklingen af havnen i Struer handler om boliger og kulturaktiviteter. Dertil kommer “byrum”, så havnen kommer til at danne rammen om et ny kvarter i byen.

“Byggeriet skal nogle af vores boligforeninger sammen med private stå for, så der både kommer leje- og ejerboliger.”

Fredes samling og andre kulurinstitioner kan der også findes i budgettet

“Vi er i gang med at få flyttet Fredes samling ned på havnen, og det har vi afsat fem mill. kr til,” fortæller borgmesteren. “Nu er pengene på budgettet for 22, så nu kan man godt gå i gang med projekteringen af projektet.”

Skolerne

Efter mange spekulationer er der nu en ny ungdomsskole på vej.

“Den kommer til at ligge på Struerdalvej, på det tidligere børnebibliotek, en bygning, der i dag huser en midlertidig daginstition” fortæller Niela Viggo Lynghøj. “Børnene rykker pr. første oktober over i den ny daginstitution. Så vi regner med at at ungdomsskolen skal etableres her.”

I kommunens anlægsbudget er der forløbig afsat 500.000 kr til formålet.

“Der er sat 34 mill. kr. af til det vi kalder “Kvalitet i folkeskolen,” fortæller Niels Viggo Lynghøj. “Det er dels nogle bygningsrelaterede forbedringer og pædagogiske indretninger. Det er først og fremmest skolerne i lokalområderne.”

Også handicapområdet står til et løft.

“Vi bygger 24 nye boliger til bo, leve og uddannlsesmiljøer i Bremdal til borgere med svære udviklingshandicap,” siger Niels Viggo Lynghøj. “Vi skal også have etableret et kultur og ungdomshus til borgere til borgere med udviklingshandicap.”

4 nye ansatte og en erhvers-playmaker

“Vi ansætter fire nye medarbejdere i Plan- og Miljøafdelingen, så vi kan handle hurtigere på byggesager. Vi har rigtig mange lokalplaner, fordi der er mange aktiviteter i gang. Og det må ikke være kommunen, der bliver stopklods på det område.”

Borgmester Niels Viggo Lynghøj peger også den generelle fokus på øget vækst på bosætnings- og erhvervsområdet::
“Vi vil gerne forstærke samarbejdet med vores lokale erhvervsliv. Til det ansætter vi en såkaldt erhvervs-playmaker til samarbejdet med erhvervslivet, så his der f.eks. er en virksomhed, der har brug for at udvide, så skal han/hun afdække hvad deer er af muligheder.”

På budgettet er der også budgetteret med at det høje rengøringsniveau, der har været under coronaen kan fortsætte. “Det er vores borgere og medarbejdere meget glade for.”