Børn og unge sikrer Struer Museum stor fremgang

Struer Museums inddragelse af børn og unge i udstillingsaktiviteterne har i den grad båret frugt i 2023, hvor besøgstallet er stukket helt af.

2023 var generelt et godt år for museerne herhjemme, men på Struer Museum var det i høj grad børn og unge, der fik besøgstallet til at stikke helt af.

Mere end en fordobling af besøgstallet!

Det blev resultatet på Struer Museum sidste år, når man vel at mærke fokuserer på børn og unge. Mens godt 1.000 lagde vejen forbi museet i 2022, kom mere end 2.000 børn og unge på besøg sidste år. Totalt set gik besøgstallet frem med mere end 2.000 personer.

Det glæder især museumsdirektør Helle Sigh, Struer Museum, at museets strategi for børn- og unge er slået så markant igennem sidste år.

Bevidst satsning

Vi satsede sidste år bevidst på at målrette aktiviteter til de forskellige aldersgrupper. Her havde det stor betydning, at vi fik lejlighed til at tilknytte to ”huskunstnere”, som i løbet af året har skabt en række projekter sammen med de yngre aldersgrupper. Det arbejde fortsætter i år, og jeg har store forventninger til, at vi kan fortsætte fremgangen blandt børn,” fortæller hun.

Sara Topsøe-Jensen og Sarah John, som de to kunstnere hedder, er hver måned flere dage på museet, hvor de har været nøglepersoner i børne- og ungesatsningen.

Det er museets ambition, at alle børn i Struer Kommune skal besøge museet mindst én gang i løbet af deres skoletid. ”Det handler om demokrati og dannelse, og så handler det selvfølgelig også om, at vores yngste får en tilknytning til vores fælles kulturarv og museet. De er fremtidens museumsgæster. Her spiller det en rolle, at de unge gæster ikke bare præsenteres for en udstilling. De skal involveres mere aktivt i kulturhistoriske og kunstneriske formidlingsprojekter, og det sker jo blandt andet sammen med de to kunstnere,” tilføjer hun.

På et mere overordnet plan er det håbet og forventningen, at Struer Museum gennem de mange aktiviteter for børn og unge kan give et bidrag til at forbedre trivslen og dermed sundheden blandt de yngre generationer.

Trivsel og sundhed

Vi er i gang med at afprøve kunstens helende og opbyggende potentiale og vil forsøge at forankre den i et nyt ungefællesskab på Struer Museum. Hvis vi ad den vej kan hente ny viden og erfaring, vil vi forhåbentlig kunne give inspiration videre til det politiske arbejde i kommunen indenfor kultur og sundhed og børne- og ungeområdet,” fastslår museumsdirektøren.

Hun understreger, at der allerede er planlagt en række nye initiativer, som rulles ud i løbet af 2024. De sigter bredt på den almindelige museumsgæst, men har i den grad også institutioner og skoler i tankerne.

Fællesnævneren for de kommende initiativer bliver, som det var tilfældet i fjor, at gæsterne aktivt involveres i udstillingerne. De skal som udgangspunkt ikke bare betragte men også give deres eget personlige bidrag til begivenhederne.