fredag, september 22, 2023

Bedre mobilnetværk på vej

spot_img

Telenor genvinder telefoniudbud i de seks midt- og vestjyske kommuner Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Skive. Med den nye fireårige aftale er det tredje gang siden 2014, at Telenor får tildelt opgaven, der for første gang også inkluderer etableringen af 5G-hotspots i områder, hvor der samles mange mennesker.

Telenor skal fortsat sikre udbygning af mobildækningen til borgere, virksomheder og ansatte i Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkjøbing og Skive Kommune. Det står klart efter, at de seks midt- og vestjyske kommuner for nyligt underskrev en ny fireårig kontrakt med teleselskabet ovenpå afholdelsen af et fælles telefoniudbud.

Det er tredje gang, at Telenor vinder opgaven. Ligesom tidligere inkluderer aftalen telefoni og bredbånd til de kommunalt ansatte, krav til indendørs og udendørs dækning på tværs af kommunegrænserne og som noget nyt nu også opstilling af 5G-hotspots.

”Vi har valgt det bedste bud ud fra dækning, pris og kvalitet og valget blev igen Telenor, som vi har været glade for, og vi ser frem til at det fremtidige samarbejde specielt på området med 5G-hotspots,” udtaler Poul Venø, IT og Digitaliseringschef i Herning Kommune og fælles talsmand for kommunerne i Midtvest-aftalen.

Siden det første udbud i 2014 har Telenor løbende udbygget mobilnetværket i området. Det betyder, at man i dag leverer langt over dækningskravene, som var stillet i de tidligere indgåede aftaler til gavn for kommunens medarbejdere samt de borgere og virksomheder, der benytter sig af Telenors master.

”Vi er meget stolte over endnu en gang at blive tildelt opgaven med at levere telefoni og gode forbindelser til vores kunder og de kommunalt ansatte i Midt- og Vestjylland. Gennem alle årene har vi haft et rigtigt godt og produktivt samarbejde med kommunerne i Midtvest-aftalen, der er et godt eksempel på et offentlig-privat partnerskab, som har været med til at fremtidssikre den digitale infrastruktur i området,” siger Mikkel Kruse, erhvervsdirektør i Telenor Danmark.

Nye 5G-højhastighedszoner
Den nye kontrakt træder i kraft den 1. april 2023. Med den er der for første gang også indgået aftale om at oprette afgrænsede zoner med 5G-hotspots på udvalgte lokationer i kommunerne, hvor der jævnligt samles mange mennesker. På den måde er det muligt at sikre stabile og hurtige forbindelser, selv når der er mange koblet på netværket på samme tid i forbindelse med events og lignende.

Derudover indeholder kontrakten ligesom tidligere år også en række dækningskrav, som vil medføre en fortsat opgradering af Telenors mobilnetværk i kommunerne. Det gælder bl.a. tilbagevendende krav om fortsat indendørsdækning på alle kommunale adresser og garanteret udendørsdækning i udvalgte geografiske zoner i de enkelte kommuner. Endelig er der igen også aftalt en pulje til etablering af mobilmaster, som kommunerne kan disponere over.

”Selvom det nu er tredje gang, at vi har vundet opgaven, betyder det ikke, at vi stopper med at investere i vores mobilnetværk i Midt- og Vestjylland – tværtimod. Derudover er vi også meget glade for at kunne tilføje 5G-hotspots som et nyt tiltag i tillæg til de øvrige dækningskrav, som vi i forvejen skal levere til kommunerne. Med opsætningen af 5G-hotspots kan borgerne se frem til meget hurtige forbindelser i de tæt befærdede områder, hvor det er oplagt at placere udstyret som eksempelvis stadions, koncertsteder, gågader etc.,” slutter Mikkel Kruse, erhvervsdirektør i Telenor Danmark.

Glæde i Struer Kommune

– Vi får nu højhastighedszoner, såkaldte 5G hotspots, udvalgte steder her i landsdelen, og det gør, at mange mennesker samlet til events eller lignende også vil have hurtig og stabil forbindelse fra mobilen, lyder det fra leder af IT-Afdelingen Claus Ohrt på kommunens hjemmeside.

Samarbejdet med de øvrige kommuner giver også fordele på anden vis, fortæller lederen af IT-afdelingen:
– Når vi går sammen med de andre kommuner om at lave sådan en aftale, så kan vi gøre det i EU-udbud, og det er en stor fordel – ikke mindst også økonomisk, hvor vi sparer ganske mange penge på at lave en fælles aftale.

Fakta om dækningskrav og indhold i den nye aftale gældende fra april 2023

  • Indendørs mobildækning på kommunernes offentlige institutioner, der ligeledes var en del af den fælleskommunale aftale fra 2014 og 2018.
  • Forbedret udendørsmobildækning. Udover den løbende opgradering af mobilnetværket, opsætter Telenor helt nye master fordelt rundt i kommunerne, hvor det er vurderet af begge parter at give mest værdi.
  • Kommunerne har med aftalen også mulighed for at etablere op til 12 mobilmaster i kommunerne, hvor det er kommunerne selv, der ejer og rejser masterne, som Telenor efterfølgende vil udstyre og drifte mobiludstyret på. Både dette og kravet om bedre udendørsdækning var også en del af aftalen i 2018.
  • Som noget nyt er der mulighed for etablering af højhastighedszoner og opsætning af 5G-hotspots, der skal levere ekstra hurtige forbindelser til geografisk afgrænsede områder, hvor der er brug for hurtigere svartider og høje hastigheder. Det kan bl.a. bruges til anvendelse af teknologier som Augmented Reality, Virtual Reality og andre nye løsninger samt til samarbejde med virksomheder og kultur- og uddannelsesinstitutioner på steder, hvor mange mennesker på samme tid har behov for lynhurtigt mobilnetværk.
spot_img
spot_img
spot_img