Lægeklinikken på Thyholm: Hvordan skal den drives videre?

”Vi havde jo helst set, at der var én eller 2 læger, der havde budt ind og overtaget klinikken efter Jens Ginnerup Andreasen,” siger Peter Sander, Region Midtjyllands ansvarlige for lægedækningen i regionen.

Men det skete ikke inden fristen udløb og derfor er regionen gået videre i sit forsøg på at kunne fortsætte lægedækningen på Thyholm.

”Lægebemandingen er regionens ansvar, og vi har sendt annoncer rundt og haft opslaget på regionens hjemmeside uden resultat. Klinikken var i princippet til salg for én krone. Men nu må vi så gå videre i processen og har dermed sendt klinikken i et såkaldt udbud,” fortæller Peter Sander.

Et udbud vil siger, at forskellige aktører kan overtage lægehuset i en periode på op til 4 år, hvorefter aftalen igen skal i udbud.
”Det er svagheden ved denne model, at det går ud over kontinuiteten, selvom vi stiller det krav, at der skal være en primær læge, der først og fremmest kan tage sig af kronisk syge borgere. I de tilfælde er det vigtigt for borgeren kun at møde én læge,” siger Peter Sander.

De største private aktører er Falck og Nordic Medicare, og erfaringerne med lignende ordninger i Regionerne Nordjylland, Sydjylland og Sjælland er gode, oplyser Peter Sander, der også fortæller at opslagene efter en læge, der er parat til at overtage klinikken vil fortsætte:
”Hvis der så kommer en læge, der vil overtage praksissen, så kan udbuddet aflyses.”
Fristen udløber den 29. januar.

Men en sådan ordning kan også blive for dyr for regionen, og så går processen videre:
”Så vil vi prøve at drive klinikken videre som en ”regionsklinik”, hvor der kan ansættes en almindelig læge, mens der stadig arbejdes på at etablere en udbudsklinik.”

”Men det er vigtig for regionen at slå fast, at uanset modellen, vil det altid være en speciallæge i almen medicin, altså en uddannet praktiserende læge, der vil være på klinikken. Og alt vil være indenfor overenskomsten med regionerne” siger Peter Sander.
/Leif Madsen