onsdag, juni 3, 2020
Forside Nyheder Ny vision for Struer Bymidte

Ny vision for Struer Bymidte

 

Struer Kommune har i dag offentliggjort en masterplan for Struers Bymidte!

Formålet med planen er at fastsætte både kort- og langsigtede visioner for udvikling af bymidten. Og det må man sige er lykkes.

Planen omfatter flere punkter, som tilsammen har til formål at skabe sammenhæng i byen og binde de enkelte bydele og funktioner sammen.

Nye forbindelser fra by til vand

Dette gøres blandt andet ved at oprette seks nye forbindelser fra by til vand, på tværs af Smedegade, Østergade og jernbanen. Disse forbindelser får hver sin identitet, som skal være med til at skabe genkendelighed og orientering. Derfor vil de enkelte forbindelser skabe tilgængelighed på fodgængernes præmisser i ét sammenhængende belægningsmateriale, som hen over Smedegade vil fungere som hastighedsdæmpende bump samt fodgængerovergange. For at skabe forskelle mellem de enkelte forbindelser, vil hver enkelt have sin egen beplantning, hvilket vil give mulighed for at genkende de enkelte forbindelser fra hinanden.

Struer Kommune og Lydens by har visioner om at skabe sammenhæng i bymidten via forbindelser for fodgængere og cyklister

Forbindelserne vil være medvirkende til at binde funktionerne i bymidten med gågaden og vandet tæt på. Dette vil højne samskabelse og kreativitet og give plads til nye initiativer, hvilket vil styrke den sammenhængende bymidte, som er interessant for både lokale og turister at bevæge sig i.

Sammenhængende bymidte

Beboere i Struer såvel som besøgende og turister skal via de nye forbindelser opleve, at det er nemt at orientere sig i en let tilgængelig bymidte, så lysten til at gå på opdagelse i byens mange tilbud understøttes.

Forbindelserne vil blive lettilgængelige via koblingspunkter beliggende ved byens ankerpunkter, stationen, lystanlægget, Smedegade og havnen.

Bagsiden vendes til forside

I dag præges bybilledet af handelszonen mellem gågaden og Smedegade, og fremstår med et broget “bagsideudtryk” af p-pladser, dagligvarebutikker samt bagindgange til gågadens butikker.

Dette område har ifølge planen potentiale til at blive en smuk og attraktiv ankomst til et dynamisk handelsmiljø, hvor der både findes parkering, opholdsmuligheder og aktivitet.

Midtbyen vil få mere sammenhæng via både de nye forbindelser samt indførelse af grønne områder

Lilletorv som koblingspunkt

I visionen er Lilletorv stadig koblingspunktet mellem Vestergade, Østergade og lystbådehavnen. Dette styrkes ved at mindske trafikken via omlægning af belægningen.

Derudover foreslås det at flytte kunsten til pladsen ved stationen, for derved at markere ankomsten til Struer by.

Ophold og byliv

Ved at etablere opholdsmuligheder i læ for vestenvinden, bliver der mulighed for at nyde både morgen-, eftermiddags- og aftensolen i forbindelse med både nye aktiviteter, bænke og legeområder. Alt sammen en del af de grønne øer, der ønskes genindført som en del af Struers bymidte.

Grønne øer skal danne rammerne om bylivet i Struer bymidte

Lydens By

Visionerne viser Struer bymidte som en helhed, hvor de mindre torve danner åbne rum for kulturelle events. For eksempel ved Folkets Hus. Sammen med det nye byrum ved brobuerne, Byens Plads, vil bymidten danne rammerne for Struer som Lydens By.

“Struer bymidte har gode åbne og fleksible pladser, hvor kulturelle events kan foregå i både store og små skalaer. Bymidten har ikke et centralt bytorv, som er bymidtens naturlige samlingspunkt. Et uformelt byrum, hvor byens borgere mødes om stort og småt, til hverdag og fest. En markedsplads.”

Læs hele visionen her