Struer:

Musik og lyd kan påvirke dementes søvn og livskvalitet positivt. Hvordan og hvor meget er blevet undersøgt i projekt Lyd og Sundhed, et partnerskab mellem bl.a. Aarhus Universitet Center for Music in the Brain, Danmarks Tekniske Universitet, Danish Sound Network. Struer Kommune har medvirket med alle plejecentre og Hjemmeplejen, hvor 40 borgere har deltaget i projektet. 

Antallet af mennesker med demens er stadigt stigende og op mod 80-90 pct. af beboere på danske plejecentre har demens i varierende grad. Mange demente lider af bl.a. døgnrytme- og søvnforstyrrelser, og det er med til at forværre livskvaliteten. Dårlig søvn er nemlig med til at skubbe demens yderligere i en negativ retning.

Men musik kan gøre noget helt særligt for demente, der lever med både sygdommen i sig selv og følgevirkningerne af den. Præcist hvor meget og hvordan, musik påvirker dementes søvn og livskvalitet positivt, forsøger innovationsprojektet Lyd og Sundhed at belyse, blandt andet med hjælp fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, innovationsnetværket Welfare Tech og Struer Kommune.

Lyd som grundlag for positiv forandring

Struer Kommune har været en central partner i projektet. De 40 demente borgere, der har deltaget i samråd med deres pårørende og fået testet deres søvnkvalitet under påvirkning af forskellige typer musik, bor på plejecentre rundt om i kommunen samt enkelte, som bor hjemme hos sig selv.  De videnskabelige resultater bliver først præsenteret ved konferencen ”Sound of Music i Sundhedsvæsenet” i Aarhus den 26. november, men Demensafsnittet har allerede oplevet positive effekter, som de arbejder videre med i hverdagen.

Både borgerne og deres pårørende har taget rigtig godt imod søvn og demens-projektet fordi de oplever, at det forstærker borgerens livskvalitet. Samtidig understøtter projektet den måde vi bruger lyd i Struer, nemlig som et middel til at opnå konkrete mål og skabe grundlag for positiv forandring. Det vil eksempelvis sige lyst til aktivitet, til velvære osv. – med udgangspunkt i borgerens behov. Vi bruger lyd og musik bevidst i dagligdagen med demente borgere – på lige fod med andre basale ting som mad og personlig pleje – og det gør vi, fordi det forbedrer hverdagen for demente og fordi vi også oplever en positiv effekt i medarbejdernes trivsel,” fortæller Karin Thøgersen, funktionsleder på Demensafsnittet i Struer Kommune.

Fakta om lyd og demens i Struer Kommune:

Lyd er længe blevet brugt bevidst i plejen af demente borgere, men i løbet af 2014 og 2015 blev det udviklet målrettet i Struer Kommune som en del af projekt Lydens By.
Demensområdet bruger bl.a. høretelefoner og VR-briller i arbejdet med borgerne – så de demente kan trives i eget lydmiljø, samtidig med at de deltager i fællesskabet.
Søvn og demens-projektet blev sat i gang i 2016 i samarbejde med DTU, Danish Sound Network, Welfare Tech, AU Center for Music in the Brain samt en række private virksomheder, som leverede bl.a. højttalere og musik.
Institutionerne Svalegangen og Lærkehuset har med hjælp fra foreninger fået bevilget to gyngestole med lyd, som giver urolige demente ro i hverdagen.
Institutionerne Svalegangen og Bøgelund har en musikterapeut ansat til at lave aktiviteter med demente, og sansehaver er under etablering, hvor lydbænke kommer til at indgå.