Forside Nyheder Meningsfulde løsninger i et ambitiøst Velfærdshus

Meningsfulde løsninger i et ambitiøst Velfærdshus

I dag blev Velfærdshuset indviet for en lille skare. Grundet Corona krisen, har man måtte udskyde den store indvielse for medarbejdere og alle interesserede til senere på året. Men for en udvalgt skare af chefer, medarbejdere og byrådsmedlemmer blev det nye hus indviet.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) bød forsamlingen velkommen til det han kaldte en stor dag for Struer Kommune. Det har taget to og et halvt år fra byrådet godkendte købet af bygningerne, til de i dag står klar til medarbejderne og borgerne, med den ambition at højne kvaliteten af den borgernære velfærd i kommunen.

– En lang række personer har knoklet for, at jeg her i dag med glæde, kan præsentere jer for, hvad der er et landets mest ambitiøse og fremsynede projekter indenfor velfærdsområdet, sagde borgmesteren indledningsvist.

(Artiklen fortsætter under billede)

Han forklarede hvordan det er hensigten at det nye fælles Velfærdshus skal bidrage til øget fællesskab og samarbejde på tværs af fag- og velfærdsområderne, som før var at finde flere forskellige steder i byen. Med Velfærdshuset har man lavet en fremtidssikret løsning som giver nærhed, både mellem de forskellige områder men også til borgerne.

– Vi tror på at når vi samler velfærdskompetancerne under samme tag og sikrer tættere koordination med hinanden og med borgerne, så opstår der nye veje og nye muligheder. Vi vil stræbe efter det sublime og insistere på den høje kvalitet, slog Niels Viggo Lynghøj fast.

Meningsfulde løsninger for borgerne

Næste taler var Lotte Junker, direktør for velfærdsområderne i Struer Kommune. Hun indledte med at fortælle at med det nye Velfærdshus, så følger en ambition om at skulle arbejde på nye måder. Ikke ved at slippe alt det som de tidligere har gjort, men ville mere.

– Kerneopgaven er den forskel, vi gør for borgerne. Vores fokus er på effekten af det, vi gør. Opgaven er derfor under forandring. Vi skal ikke styre ledere og medarbejdere, men vi skal lede styringen af den kvalitet, som vi gerne vil opnå, forklarede hun og påpegede at det giver en enestående mulighed for at arbejde med tværgående løsninger.
– Meningsfulde løsninger, der tager sit udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og drømme.

(Artiklen fortsætter under billede)Velfærdshuset er indrettet i et front og et back office. Man mødes med borgerne i frontoffice mens backoffice er området hvor medarbejderne koordinerer og snakker sammen. Borgerne skal opleve én indgang og en koordineret og åben tilgang til vedkommendes udgangspunkt.
Direktøren takkede medarbejderne for deres store indsats i processen med at gøre Velfærdshuset klar, i en tid hvor mange ting blev forandret pga. COVID-19.

Et nyt mindset

Sidste taler var Kirsten Ernstsen som repræsenterede medarbejderne og Hovedudvalget.

(Artiklen fortsætter under billede)

– Vi har haft lejlighed til at følge den spændende proces med Velfærdshuset fra starten. Vi har siddet med i lytte grupper, kvalitetssikrings gruppe, og vi har deltaget i temadage om aktivitetsbestemte arbejdspladser, fortalte Kirsten Ernstsen og slog fast at medarbejderne har følt sig godt orienteret.

– Det er nemlig ikke bare et hus, det er et mindset og en ny måde at tænke og udføre velfærd på. Ingen af os har de rigtige løsninger på forhånd, men det er noget vi skal være sammen om at finde frem til. Derfor skal der fra hovedudvalget lyde en tak til byrådet, for at stille os opgaven. Den er ambitiøs og den er spændende, fortalte hun og sagde også at det er en proces som kræver tid, for at blive implementeret hos medarbejderne.

Dermed blev Værdshuset indviet.