10 virksomheder er udvalgt til Struer Kommunes vækstforløb, hvor målet er at skabe flere lokale arbejdspladser. Videoportrætter af en del af virksomhederne sætter fokus på det lokale erhvervslivs styrker og vækstpotentiale, som skal forløbet skal bidrage til at folde ud.

Struer Kommune har et erhvervspolitisk mål om at understøtte dannelsen af lokale arbejdspladser. Derfor har kommunen iværksat et vækstforløb målrettet lokale små og mellemstore virksomheder, som har et stort potentiale for at skabe økonomisk vækst og derigennem lokalt funderede arbejdspladser.
De deltagende virksomheder i vækstforløbet er valgt ud gennem en ansøgnings- og samtalerunde, hvor 23 virksomheder var interesserede i at komme med fra starten. De er nu snævret ind til 10 deltagere, som med ekstern konsulentbistand får målrettet coaching og hjælp til at udvikle nye forretningsområder.
Forløbet skal medvirke til skabelsen af 100 nye arbejdspladser fordelt på de deltagende virksomheder – et konkret mål i Struer Kommunes Erhvervsstrategi frem mod 2021.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj glæder sig til at følge vækstforløbet, som han ser som et led i en større, bosætningsmæssig sammenhæng.
”Vi har et spændende lokalt erhvervsliv i Struer Kommune med driftige virksomheder, som vi ønsker at bakke op om. Både fordi det gavner virksomhederne og deres konkrete resultater, men også fordi lokale arbejdspladser gavner lokalsamfundet som helhed og skaber forudsætning for, at flere vælger at flytte til kommunen. Så i byrådet forventer vi os meget af vækstforløbet og jeg ønsker virksomhederne held og lykke med de initiativer, der kommer ud af det,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Videoportrætter kigger ind i vækstmotoren
Helle Toftgaard fra den lokale erhvervsservice StartVækst Struer deltog i udvælgelsesprocessen med kommunaldirektør Mads Gammelmark, og fortæller om et varieret lokalt erhvervsliv med stort vækstpotentiale.
”Det lokale erhvervsliv, som vi har fokus på i dette vækstforløb, er præget af dygtighed og gode ideer på deres felter og de har det egentlig godt, hvor de har det. Men vi tror på, at de har et større potentiale, og at de med lidt hjælp fra os kan indfri det mere. F.eks. ved at komme ud på nogle eksportmarkeder, ved at løse nogle logistiske problemer eller hjælpe dem med at rekruttere den rigtige arbejdskraft,” siger Helle Toftgaard.

For at give et indblik i det lokale erhvervsliv og dets potentiale og vise, hvor væksten kommer fra, har Struer Kommune produceret en serie videoportrætter af en del af virksomhederne i vækstforløbet. Portrætterne ligger allerede nu på kommunens hjemmeside http://struer.dk/erhverv/erhvervsstrategi, og bliver derudover delt på Facebook og LinkedIn hen over de næste uger.

Lettere vej til de rigtige kunder
En af videoerne portrætterer Alu Parts, en lokal virksomhed specialiseret i bearbejdning af aluminium med CNC-maskiner. En virksomhed, der som flere andre Struer-virksomheder bliver drevet på en iværksætternerve og hvis historie er tæt forbundet med Bang & Olufsen – i Alu Parts’ tilfælde med virksomhedens ekspertise inden for aluminium.
”I løbet af de sidste tre års tid har vi kunnet mærke en god energi på erhvervsområdet i Struer. Vi mærker en opbakning og interesse i at det går os godt. Vores medvirken i vækstforløbet handler om, at vi gerne vil vækste, for hvis vi som virksomhed står i stampe, bliver vi indhentet af konkurrenterne. Vi vil gerne være flere og større, for så tror vi på, at vi nemmere kan få fat i de rigtige kunder,” siger Per Hornshøj Jensen, partner i Alu Parts, om vækstforløbet.

Vækstforløbet omfatter 10 virksomheder og alle har fået tilbud om at medvirke i et videoportræt. Seks har sagt ja – ud over Alu Parts er det Bjarke Vestergaard, Conpleks, Johs. Jensen Fiske- og muslingeexport, PBJ Miljø og TMP Hydraulik. Vækstforløbet omfatter ud over disse virksomheder Kirk Electronic, mediaConnect, CIM Gruppen og Abex Rustfri.

/Pressemeddelelse