Forside Nyheder Grønt lys til mere natur og renere vand i værdifuldt naturområde ved...

Grønt lys til mere natur og renere vand i værdifuldt naturområde ved Struer

Struer Byråd har besluttet at igangsætte genopretning af naturområde ved Kjærgårdsmølle. Det skal give en række positive effekter på naturen i området, især et bedre vandmiljø i Kilen og Bredkær Bæk og større muligheder for friluftsliv i området.

Struer Kommune arbejder for at bevare værdifulde naturområder og genoprette naturen på de steder, hvor det er muligt, i tæt samarbejde med lokale aktører og lodsejere. 

Derfor har byrådet givet grønt lys til et naturgenopretningsprojekt ved Kjærgårdsmølle, hvor det nuværende Fousing Dambrug ligger. Projektet er et samarbejde mellem kommunen og lodsejeren på stedet, som er økonomisk støttet af Miljøstyrelsen og skal efter planen give en række positive effekter på naturen. 

Vandløbene og vandmiljøet i området kan få mere af deres naturlige, uhindrede tilstand tilbage. Det vil gavne vandkvaliteten og fiskebestanden, som på sigt kan reproducere sig selv. Derudover er det planen at give bedre muligheder for at folk kan opleve mere af det værdifulde naturområde Kjærgårdsmølle og ådale op mod Fousing, hvor den populære naturskole ligger. 

For borgmester Niels Viggo Lynghøj var det derfor et oplagt projekt at sætte i gang:  

”Vi skal værne om vores værdifulde natur, give bedre adgang til den og arbejde for at få mere af den, når vi har chancen. Struer Kommune har megen fantastisk natur at tilbyde borgere og besøgende, og området ved Kjærgårdsmølle er et af de mest unikke steder i kommunen med et smukt landskab, gode gåture og sjældne arter. Jeg er overbevist om, at dette projekt vil forstærke områdets tilgængelighed og naturmæssige værdi til gavn for både mennesker, dyr og planter,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Ifølge Plan og Miljø i Struer Kommune vil ophørt dambrugsdrift kombineret med genopretningen af vandmiljøet og naturen i området kunne reducere mængden af fosfor, der bliver udledt i Kilen, og forbedre fiskebestanden af helt, ørred, ål og lampret. Den mindre mængde tilført fosfor vil medføre, at Kilen kommer i bedre naturtilstand, som i kombination med en fiskebestand, der bedre kan reproducere sig selv, kan den også bedre forebygge de store sværme af dansemyg, der tidligere er opstået ved Kilen og er fløjet ind over Struer. 

En del af projektet er også at koble området med øvrige friluftsfaciliteter i nærheden, f.eks. Naturskolen Kjærgårdsmølle og vandrestier til gavn for friluftslivet generelt. 

I løbet af 2020, når samarbejdet og betingelserne for projektet formelt er på plads, vil der blive lagt en plan for naturgenopretningen, som forventes at blive sat i gang i 2021.

Pressemeddelelse/Struer kommune