Første udsatteråds møde i Struer kommune nogensinde

Struer:

I vinter vedtog Struer byråd at nedsætte et råd der har til formål at gøre livet en anelse nemmere for visse befolkningsgrupper og netop ordentlighed blev et hovedtema.

Ja

“De udsatte er…. De udsatte er vel de mennesker man ikke mænger sig med” – Udsatteråds medlem Erik Dahlgaard

Netop det citat blev ret afgørende på første møde i Struers udsatteråd, som består af otte personer og Peter præst som formand for udsatterådet, for hvem er de udsatte egentlig?

Hvad er et udsatteråd?

Udsatterådet skal være talerør for kommunens socialt udsatte og sætte fokus på vores forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning politikker og beslutninger har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Rådet skal være med til at skabe fokus, synlighed og opmærksomhed på temaer, problemstillinger, spørgsmål og indsatser, som vedrører udsatte grupper samt øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

Udsatterådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager, men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Udsatterådet skal fungere som erfarings- og vidensressource for både politikere og medarbejdere i Struer Kommune og er i sidste ende med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet. Det skal derfor sammensættes med udgangspunkt i at skulle repræsentere selvoplevet erfaring og/eller massiv faglig viden inden for grupper af borgere, som indbefatter bla. hjemløse, borgere med rusmiddelmisbrug, prostituerede, psykisk sårbare, unge udsatte.

“Udsatterådet i Struer skal ikke bare være glasur på en kransekage for fejlskøn” – André Nielsen, udsatterådsmedlem

Det var ni engagerede ildsjæje der klokken 18.00 trådte ud af menigheds huset, da mødet sluttede.

Møderne er ikke offentlige, men eventuelle problematikker, kan der rettes henvendelse til et medlem af udsatterådet.

Udsatterådet udsender senere på året et pressefoto