”Vi skal finde vores selvtillid frem.”

Sådan udtrykker erhvervsjurist, iværksætter og formand for Struer Erhvervsforening Elke Marie Hou-Carleton det, når talen falder på udviklingen i Struer.

Vi skal blive god til at identificere vores styrker og dyrke dem.

Et stort emne i valgkampen er ”gang i Struer”. I Struer er indbyggertallet faldet med godt 1000 indbyggere i de sidste ti år, og i den befolkningsprognose, Struer kommune lavede i foråret, er der ikke udsigt til at det mønster ændrer sig.

Men hvordan får vi ”gang i Struer”?
Elke Marie Hou-Carleton er ikke ubetinget tilhænger af den gængse opfattelse, at der skal bruges ressourcer på at markedsføre Struer udadtil:

”Der bliver fokuseret meget på at få folk til byen. Men jeg synes, det er dem, der er i byen, der er vigtige; de virksomheder, der er her og de mennesker, der er her, hvordan gør vi det bedre for dem at være her.”

”Vi skal kigge indad og dyrke borgerne, gøre byen til et virkeligt godt sted at være, et virkeligt godt sted at bo, et virkeligt godt sted at besøge og et virkeligt godt sted at arbejde. Det vil rygtes,” giver Elke Marie Hou-Carleton udtryk for. ”Og de folk, der så kan se sig selv i det og bo i Struer i Vestjylland med de værdier, vi har, de skal nok selv komme.”

”Jeg synes, der er spild af vores tid og ressourcer, at markedsføre os i København eller i Tyskland eller i England for at bejle til større virksomheder. Jeg tænker, at hvis de hører vores historie om, hvem vi er, hvad vi gør, hvad vi kan og er gode til, så skal de nok komme.”

”Jeg mener, at det er bedre at bruge de kræfter på en virksomhed i Struer, der godt kunne bruge et skub, et skub med hensyn til markedsføring eller andet, så virksomheden kunne blive national eller måske international. Så er det bedre at hjælpe dem med et skub, i stedet for at gå at bejle til en anden virksomhed, der ikke engang er i Struer og ikke kender byen.”

”Vi skal fokusere mere på kvalitet end på kvantitet. Det gælder f.eks. skolerne, at skolerne her i byen bare fungerer og er gode for alle børn. Styrker man de skoler, vi har, så gør du lærerne bedre og du gør børnene bedre. Det vil rygtes.”

Elke Marie Hou-Carleton siger, at vi ikke skal give så meget opmærksomhed til dét, vi ikke har, men rette opmærksomheden mod det, vi har og de styrker, vi har.

”Jo mere du sætter fokus på virksomhederne, jo mere du sætter fokus på borgerne, jo bedre, vi har det, jo stærkere vi er, jo mere gennemslagskraft får vi. Og jo mere de historier kommer ud, jo større vil interessen for at være en del af Struer være.”

”At vi så måske skal være bedre til at tage imod dem, der kommer, er en anden sag”, slutter Elke Marie Hou-Carleton, erhvervsjurist, iværksætter og formand for Struer Erhvervsforening.