Struer Nyheder Ursula Nistrup
Ursula Nistruer ved siden af den skulptur, vi først får et se i morgen, fredag, kl 15.30

I morgen fredag kl 15.30 skal Ursula Nistrups bidrag til Struer Tracks afsløres på Erhvervshavnen. Det er den første af fem, hvis alt går som kunstneren gerne vil.

Hvis folk i de tidlige formiddagstimer så en mindre konvoj køre fra B&O til erhvervshavnen, så var det den første af Ursula Nistrups skulpturer, der indgår i værket Amplified Veiw, der var på vej til opstilling på sin plads på Sydhavnen.

Det er i år Ursula Nistrup, der er kunstneren bag det værk, der skal blive i Struer, når Struer Tracks er slut om 14 dage.
Struer Tracks er en international festival for lydkunst, der afvikles hvert andet år. Hver gang efterlader Struer Tracks et blivende værk. Det øger indholdet i Lydens By.

Ursula Nistrup er uddannet på Glasgow School of Art i 2004 o har sien arbejdet med lyd som medie.
“Jeg arbejder som kunstner med lyd og materialer, og projektet her er en videreudvikling af min interesse for akustik og rum, hvordan rum lyder og hvilken indvirkning, det har på en person, også psykologisk. Hvordan påvirker det,” fortæller Ursula Nistrup. “Det handler for mig meget om, hvordan man kan påvirke med lyd og forstærke den.”

Samarbejde med lokale kræfter

Det er B&O’s aluminiumsværksted. der har medvirket med udviklingen og skabelsen af Ursula Nistrups skulpturer.

“Jeg har ikke lavet noget så stort før, g det har B&O heller ikke,” siger Ursula Nistrup med et smil. “B&O syntes også, at det var spændende, tror jeg. Jeg har i hvert fald ikke fået nej til noget. De har har virkelig arbejdet med mig i samarbejdet.”

“Idéen er kommet fra mig, og så har resten været udveksling og sparring med folk, der ved hvad materialet kan og ikke kan.”

Ursula Nistrup har ogsåarbejdet sammen med akustikkerne, der arbejder på B&O:
“Formerne på skulpturene har jeg forsøgt at lave i forhold til den natur, der skal omkranse den. Så har vi efterfølgende, sammen med akustikkerne, testet dem i skalamodeller for at undersøge, hvordan de virker i naturen.”

Projektet Amplified View, der nærmest kan oversættes til Forstærket Udsyn, har været en proces, der har strakt sig over halvandet år.

“Jeg var med på Struer Tracks i 2017 og der lavede vi et lille samarbejde, B&O og jeg. Vi lavede nogle små paraboler, som vi satte op nede i anlægget. Det var et forsøg på at forstærke lyden i et bestemt område. Og det udviklede sig til det, der er i dag,” fortæller Ursula Nistrup. “Kommunen synes, at det var interessant at få nogle permanente værker rundt om i kommunen. Så var det jeg udviklede denne idé om, at det ikke skulle være genkendelige paraboler. Den skulpturelle del, skulle udvikles meget mere i forhold til det område, det handlede om.”

Også Nøvling Auto har været involveret i processen. Nøvling Auto er et lille værksted, der har specialiseret sig i specialbiler. Nu har de også bukket kunst i hånden.

Fem skulpturer rundt om i kommunen.

Den skulptur, der afsløres på erhvervshavnen i morgen, fredag, kl 15.30 er den første af fem.

“Hvis alt går vel, laver vi en skulptur til efterårsferien, en til jul, en til påske og en næste sommer,” fortæller Ursula Nistrup, der oplyser, at Naturstyrelsen er søgt om tilladelser.

Så hele værket, hvor den næste skulptur sættes op i et skovområde, er først færdig om et års tid. Så har der været arbejdet på det i to og et halvt år.