Struer Nyheder Parkskolen

Med en ny arbejdstidsaftale for Struer kommunes 184 lærere, der bl. a. skal sikre lærerne bedre forberedelsestid, skal der sikres en bedre og kvalitativ undervisning til gavn for eleverne på kommunens folkeskoler.

“Siden 2013 har vi kunnet se, at lærerne er blevet sat til at undervise mere og mere. De har også skullet tage vikartimer, og den tid skulle jo tages et eller andet sted fra, typisk fra forberedelsen,” siger kredsformanden fro Vestjysk Lærerforening, Torben Voss. “Med den aftale, vi nu har indgået, vil der være mere tid til forberedelse til fordel for eleverne, der kan få mere kvalitet i undervisning.”

Nærmere bestemt giver aftalen tid til fælles og individuel forberedelse for lærerne, da aftalen præciserer, at den enkelte lærer maksimalt kan tillægges 780 undervisningstimer årligt.
Lærerne skal desuden deltage i møder og lignende.

“Der har været aftale tidligere, men den har ikke været så konkret som, denne,” oplyser Torben Voss. “Vi ville gerne lave en aftale, der gjorde, at antallet af undervisningstimer for den enkelte lærer ikke steg og steg. Det har vi gjort med den her aftale, der sikrer et maksimalt timetal.”

“Aftalen skal dertil give lærerne et bedre arbejdsmiljø. De kan bedre komme over deres opgaver. Det er en sidegevinst for os. Det er elevernes undervisning, vi skal tænke på,” siger Torben Voss, der også forventer, at det kan ses på sygefraværet, der dog er meget lavt i forvejen. Det er det femte laveste i Danmark.

Helhedsplan og bosætningsstrategi

Aftalen er desuden med til at sikre Struers skoler som attraktive arbejdspladser, og forventes at kunne øge søgningen af uddannede lærere, der ikke er for mange af.
“Når vi lander en af Danmarks bedste aftaler med lærerne, skulle gerne kunne tiltrække fagligt dygtigt personale, der kan bidrage med høj kvalitet,” siger formanden for Børne- og unddannelsesudvalget, Peter Vestergaard, der også pointerer at der er rift om lærerne for tiden.

Aftalen skal også ses som en del af Børne- og uddannelsesudvalgets strategi for en helhedsplan for børn og unge fra 0 – 18 år i Struer kommune.
“Omdrejningspunktet for arbejdet har været kvalitet. Vi har ønsket at sikre størst mulig kvalitet for børn og unge i Struer kommune,” siger Peter Vestergaard.
“Og aftalen med lærerne er et kerneelement i det arbejde. Vi har superdygtige lærere, der levere god undervisning. Men vi vil gerne give dem vilkår for at give endnu mere kvalitet.”

Det, at lærerne får et loft over antallet af undervisningstimer på 780 timer og bedre tid til forberedelse, giver mulighed for at kunne give endnu mere kvalitet i undervisningen er Peter Vestergaard og Torben Voss enige om.

“Vi er optaget af at fortælle de gode historier om vores område, og her er aftalen med lærerne, og den kvalitet vi i øvrigt leverer for børn og unge, et vigtigt element,” siger Peter Vestergaard. “Så det er en af gevinsterne ved aftalen.”

Arbejdstidsaftalen er den eneste i Nordvestjylland.

“Vi har indgået den måske bedste arbejdstidsaftale i Danmark, og kan også sige at Struer kommune kom først i Nordvestjylland,” siger Peter Vestergaard. “Hverken Holstebro, Skive, Lemvig, Ringkøbing, Thisted eller Ikast-Brande har en aftale,” tilføjer Peter Vestergaard.